natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projecten

Sol Suffit

Sol Suffit is het eerste internationale klimaatproject van Natuur.koepel vzw en ontwikkelt een methodiek om het gebruik van zonneovens op grote schaal ingang te doen vinden in Afrika.

Probleemstelling
In Derde Wereldlanden is koken op hout een belangrijke oorzaak van ontbossing. Het grootste gedeelte van de bevolking kookt er nog op hout of houtskool. In de steden wordt meer gebruik gemaakt van gas. Door de stijging van de gasprijzen schakelen velen opnieuw over op hout of houtskool met verdere ontbossing en woestijnvorming tot gevolg. In Senegal en in veel Sahellanden is er op het platteland nauwelijks nog hout te vinden. Hout zoeken is een opdracht voor de vrouwen en de kinderen. Dit vraagt veel tijd die anders kan besteed worden aan het gezin of aan activiteiten die geld opbrengen. Vooral voor meisjes leidt het tijdrovende hout sprokkelen (5 tot 6 uur/dag) tot schoolverzuim en analfabetisme.

Oplossing
Voor het koken op hout is er een goed alternatief binnen handbereik: koken met de zon! Het heeft heel wat voordelen:
  • Het kan een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen de ontbossing en de te snelle klimaatopwarming.
  • Het heeft een positief effect op de gezondheid.
  • En kinderen kunnen opnieuw naar school doordat het tijdrovende hout sprokkelen overbodig wordt.
Foto:Herman Nachtergaele

Het principe is eenvoudig: zonlicht wordt weerkaatst op een zwarte pot. Hoe meer zon, hoe sneller de opwarming. Een groot deel van Afrika kent een droog seizoen van 8 à 9 maanden per jaar. Dit zijn jaarlijks 8 à 9 maanden waarin een zonneoven gebruikt kan worden om te koken. Met andere woorden, 70% van alle hout dat in Afrika opgestookt wordt om te koken, kan dankzij zonneovens bespaard worden.

Meer info op www.solsuffit.be