natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Milieuvergunningsaanvraag windmolenpark Bellegem

Naar aanleiding van het geplande windmolenpark in Bellegem verstuurde Natuur.koepel op 4/2/2013 onderstaand persbericht.

Op 18 januari 2013 werd door de nv KDE Energy Belgium een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de exploitatie van een windmolenpark van 5 windturbines in Bellegem, langs weerszijden van de A17/E403. Het bestuur van Natuur.koepel vzw heeft de aanvraag gedetailleerd bekeken en heeft besloten om voor deze locatie geen bezwaarschrift in te dienen. In het belang van de noodzakelijke energietransitie, is Natuur.koepel vzw pro windenergie. De locatie past binnen de visie die we rond windenergie in Zuid-West-Vlaanderen hebben want ze is gelegen buiten de te vermijden gebieden en gelegen langs een autosnelweg welke reeds een sterk verstorend lijnvormig element vormt. Natuur.koepel vzw heeft wel vragen bij de manier waarop de locaties gekozen worden. We pleiten ervoor dat de overheid de regie hierover zelf in handen neemt en op een gefundeerde manier en met een doordachte visie geschikte locaties selecteert.

Informatie

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)