natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Streekpact 2013-2018

Resoc (Regionaal Sociaal, Economisch Overlegcomité) is het overlegplatform in onze streek dat om de 6 jaar een streekpact opmaakt. Dit streekpact bevat een langetermijnstategie voor de soicaal-economische streekontwikkeling in brede zin. De voorbije maanden werd er gewerkt aan het nieuwe streekpact 2013-2018. In het streekpact worden 3 ambities naar voren geschoven; van Zuid-West-Vlaanderen een wervende, duurzame en warme regio maken. Deze ambities moeten waargemaakt worden aan de hand van 6 concrete doelstellingen. Twee van deze doelstellingen volgt Natuur.koepel van heel dichtbij op: 'rijke landschappen en netwerken' en 'energiestrategie in de regio'.

Op basis van het voorstel van streekpact heeft Natuur.koepel haar eigen ideeën en voorstellen geformuleerd en doorgestuurd. Op 19 december herhaalde Natuur.koepel deze bezorgdheden en voorstellen tijdens het Streekcongres.

In het standpuntartikel van Klimop nr1 2013 staat een volledige oplijsting van deze voorstellen. Het volledige artikel vind je hieronder.

Documenten

Standpuntartikel over het streekpact (Klimop nr1 2013)

Informatie

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)
Meer informatie over het streekpact vind je op: http://www.samengrenzenverleggen.be