natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memorandum Natuur.koepel vzw 2018

De milieubeweging in Zuid-West-Vlaanderen wil met dit memorandum een aantal concrete ideeën en actiepunten aanreiken die in de volgende legislatuur kunnen gerealiseerd worden. Wij willen deze ideeën promoten naar alle partijen, want inzet voor een aangename en duurzame leefomgeving staat los van politieke inspiratie.
De overheid dient initiatieven van de bevolking aan te moedigen en te ondersteunen, mogelijkheden te scheppen, het voorbeeld te geven, engagement te creëren, zelf engagement op te nemen. Voer daartoe ook een actief horizontaal communicatiebeleid rond klimaat, natuur, duurzame leefomgeving en inspanningen door en voor iedereen.

Contact

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)