natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mobiel en Veloods winnaars Klimop.Award 2013


Op zondag 27 januari werd voor de vijfde keer de Klimop.Award uitgereikt. Met dit initiatief wil Natuur.Koepel Zuid-West-Vlaanderen jaarlijks een bedrijf, organisatie, projectontwikkelaar,… in de picture zetten die een vooruitstrevende rol speelt op vlak van natuur en/of milieu in de regio en zo de ‘achterblijvers’ inspireren.

Dit jaar stond de uitreiking in het teken van mobiliteit. Het is voldoende bekend dat onze dagelijkse verplaatsingen een grote milieu-impact hebben: CO2-uitstoot, fijn stof, stikstofoxides, ozon, smog,… Ondanks het feit dat wagens steeds zuiniger worden, groeit de vervuiling, want we leggen ook elk jaar meer kilometers af. De Vlaming staat gemiddeld 55 uur/jaar in de file en dat kost onze economie handenvol geld. Heel wat steden en gemeentes kampen met problemen van verkeersleefbaarheid. Het is duidelijk dat we een andere richting uitmoeten. De evidentie om de wagen voor de deur te staan hebben en die voor vrijwel elke verplaatsing te gebruiken, de neiging van het beleid om verkeersproblemen aan te pakken met steeds meer wegeninfrastructuur, is nefast voor de impact van mobiliteit op het milieu en onze gezondheid. We moeten weg van het individueel autogebruik en alternatieven zoeken om autobezit en verplaatsingen van elkaar los te koppelen.

De organisaties die de Klimop.Award kregen doen een bijdrage in deze evolutie. Ze zijn beide actief aan een station in onze regio om op verschillende manieren de fiets te promoten als een interessant vervoersmiddel. ‘zoveel mogelijk mensen op de fiets’ is het motto. Het gaat over de vzw Mobiel uit Kortrijk en het iets kleinere broertje Veloods uit Waregem.

Vzw Mobiel verhuurt fietsen aan zowel particulieren, studenten, bedrijven en onderhoudt de Bluebike-deelfietsen van de NMBS. Ze exploiteren een fietsherstelplaats en een bewaakte fietsenstalling, organiseren cursussen om fietsen te herstellen of te leren fietsen, fietstochten of fietskampen. Er zijn regelmatig tweedehandsverkopen en er is een aanbod aan nieuwe trends zoals elektrische fietsen, bakfietsen, enzovoort. Veloods maakt deel uit van Werkplus, een overkoepeling van ondernemingen uit de sociale economie in Waregem. En dat is ook een belangrijke overweging om de prijs toe te kennen: beide organisaties zijn sociale tewerkstellingsinitiatieven. Het ecologisch en sociaal aspect gaan hier hand in hand. Ook Veloods biedt aan het station een waaier van diensten aan: uitbating van het fietspunt, verhuur, tweedehands verkoop, bikewash, fietstoerisme,…

Al deze diensten zijn er op gericht om van de fiets, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer, een interessant en comfortabel vervoersalternatief te maken. De trein is een vlot transportmiddel van stad of gemeente A naar B. Maar de mogelijkheden voor voor- en natransport kunnen een bepalende rol spelen in de keuze van mensen om voor het openbaar vervoer te kiezen. Organisaties als Mobiel en Veloods proberen hierop in te spelen en spelen een belangrijke rol in de evolutie naar minder individueel wagengebruik. Reden genoeg om hun inspanningen met de Klimop.award in de kijker te zetten. En die nam dit jaar de vorm aan van een sculptuur van de hand van Jan Dewilde, die ‘low impact kunst’ maakt uit afgedankt keukengerei.

Informatie

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)