natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reactie Natuur.koepel vzw op plannen Ikea in Wevelgem

Hieronder kun je de publicaties lezen van Natuur.koepel rond de plannen van Ikea om een vestiging in Wevelgem te bouwen. De meest recente publicatie staat bovenaan.

November 2016 - Opmerkingen Natuur.koepel over het kennisgevingsdossier PLAN-MER

Naar aanleiding van het kennisgevingsdossier PLAN-MER gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘TER BIEST’ formuleerde Natuur.koepel enkele aanbevelingen aan de dienst Milieueffectenrapportage.

Juli 2016 - Kort artikel in Klimop 2016-3

In een kort artikel in de Klimop 2016-3 neemt Natuur.koepel standpunt in over de plannen van Ikea.

Contact

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)