natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bedreiging Kennedybos Kortrijk

In juli 2012 lanceerde Leiedal, in opdracht van de stad Kortrijk, haar voorstel omtrent de ontwikkelingen op Hoog-Kortrijk. In dit plan oppert Leiedal de idee om Hoog Kortrijk en station Kortrijk met een snelle tram te verbinden en in het Kennedybos een parkeerterrein aan te leggen voor ondermeer AZ Groeninge. Dit voorstel, dat door de beleidsmakers van deze stad positief onthaald wordt, vormt een sterke bedreiging voor de realisatie van de regionale groenstructuur.

Natuurpunt Kortrijk en Natuur.koepel hebben hun standpunt bepaald ten aanzien van dit voorstel. De geargumenteerde visietekst kan u hieronder vinden.

Natuurpunt Kortrijk en Natuur.koepel vragen vooreerst en met aandrang de realisatie van de Zuidelijke groene gordel. De natuursector, als belangrijke actor op Hoog-Kortrijk, wenst betrokken te worden bij elk proces waarbij de geplande Zuidelijke groene gordel in de ruimtelijke ontwikkelingen een rol speelt. Op basis van diverse argumenten kan het niet dat een stuk Kennedybos gekapt wordt voor een parkeerterrein, een functioneel fietspad dwars door het bos kan evenmin.

De nieuwe stadscoalitie van Kortrijk heeft al kort na de verkiezingen van 14 oktober beslist dat er niet gekapt zal worden in het Kennedybos.

Hier kun je meer lezen over deze beslissing:
http://www.focus-wtv.tv/video/nieuwe-coalitie-laat-niet-kappen-kennedybos-kortrijk http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20121019_00341057

Samen met alle betrokkenen zal nu gezocht worden naar een alternatief voor het parkeren in de omgeving van het AZ Groeninge. Natuur.koepel en Natuurpunt Kortrijk zullen dit dossier van dichtbij opvolgen.

Natuur.koepel en Natuurpunt Kortrijk wensen iedereen die de petitie heeft getekend of onze protestacties heeft gesteund van harte te bedanken!

Petitie

Teken hier de petitie tegen het kappen van het Kennedybos en voor de realisatie van het Groen Lint Zuid!

Documenten

Visietekst Natuurpunt Kortrijk en Natuur.koepel

Informatie

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)

Foto:Frank Vandendriessche